Op weg naar stap 5, keuze voorkeursscenario

428 keer bekeken 2 reacties

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. En binnen dat centrum is ’t Kampje het kloppend hart. 

Het is zover. De bouwstenen uit ‘Spijkers met Koppen’ zijn vertaald naar een Schetsontwerp. Samen met bureau DELVA Landscape Architecture & Urbanism en de gemeente heeft de Klankbordgroep de lijn uitgezet voor een levendig dorpscentrum met het rijke verleden van Ouder-Amstel als basis.

Het Schetsontwerp gaat over het omzetten van de uitgangspunten uit ‘Spijkers met Koppen’ in beeld. De functies worden globaal aangeduid en de eerste aanzet van de vormgeving is zichtbaar. Het Schetsontwerp is het begin van de ontwerpreeks, hierna volgen het Voorlopig Ontwerp & het Definitief Ontwerp. In elke fase worden de precieze plekken voor functies, de bijbehorende maatvoering en de vormgeving verder uitgewerkt en steeds meer definitief.

Wij zijn enthousiast over het Schetsontwerp en enorm benieuwd naar uw reactie. 

Rapportage van het werk van de Klankbordgroep is terug te vinden in Fundamenten voor een groen, levendig centrum.

Klik hier voor het document Leidraad Schetsontwerp

 

De Kerngroep van het Coproductieteam Centrumplan heeft niet stilgezeten in deze zomermaanden. Na gesprekken met ongeveer 80 belanghebbenden, volgde een analyse van de inbreng en werd gewerkt aan scenario’s.

Op donderdag 16 juli waren deze betrokkenen in verschillende sessies welkom voor tekst en uitleg over de voorlopige uitgangspunten voor het Centrum in Boerderij Polderzicht. Ook leden van de gemeenteraad en leden van de Klankbordgroep Centrumplan waren hierbij aanwezig.

Ambitiedocument als kompas
Met het ambitiedocument als Kompas werkte de Kerngroep aan de hand van de thema’s Ruimte, Historiciteit en Retail/Horeca uitgangspunten uit voor de gebieden Dorpsstraat, ‘t Kampje/Graskeienterrein en het Haventje.

Centrum = prettig verblijfsgebied
Voorop staat dat het centrum een prettig verblijfsgebied moet zijn. Het ‘snelle’ verkeer is daar te gast en langzaam verkeer wordt gestimuleerd.

Het hele centrum krijgt een uitstraling passend bij het historische karakter, bij voorkeur door een zo uniforme mogelijke inrichting. De gekozen inrichting dient bij te dragen aan de levendigheid, gastvrijheid en economische vitaliteit. Duurzaamheid toekomstbestendigheid en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke kernkwaliteiten om bijvoorbeeld op veranderende (mobiliteits) gewoonten te kunnen reageren.

Het centrum biedt voldoende ruimte voor voetgangers, fietsers. Verder is er ruimte voor  kort en middellang parkeren. Lang parkeren past straks niet meer in het centrumgebied. Dit zou meer aan de buitenranden van het dorp gefaciliteerd moeten worden.

‘t Kampje/Graskeienterrein
Het Kampje krijgt een duidelijk herkenbaar historisch hart met daarnaast ruimte voor spelen en verblijven en op een terras zitten. De inrichting van de openbare ruimte nodigt uit tot bewegen, met bijvoorbeeld een jeu de boules baan. Daarnaast is het water bij de kerk of de pastorie, makkelijk openbaar toegangelijk.

Voormalig Rabobankgebouw
In het voormalige Rabobankgebouw past kleinschalige detailhandel, horeca en wonen.
Om te zorgen voor een betere kwaliteit van toegankelijkheid en verblijven zou de Kerkstraat iets breder moeten worden. De verwachting is dat de eigenaar kiest voor sloop/nieuwbouw van het gebouw. Als dat gebeurt ontstaat ruimte om een verbreding van de Kerkstraat ook daadwerkelijk te realiseren. Daarmee zou de verbinding tussen en ‘t Kampje en de Dorpsstraat ook verbeteren.

Haventje
Een van de uitgangspunten is dat de supermarkt op de huidige locatie bij het Haventje blijft. Uit de gesprekken met een geïnteresseerde kwalitatief hoogwaardige supermarktketen en met de huidige exploitant van de PLUS Supermarkt komt naar voren dat dit goed mogelijk is. Er bestaan wensen om in de toekomst de verblijfsfunctie van het Haventje uit te breiden, bijvoorbeeld met horeca aan het water, een lange steiger en meer waterrecreatie.

Vervolgproces
De Kerngroep schrijft een voorstel voor de raad. Dit wordt ook afgestemd met de Klankbordgroep. Vervolgens gaat het voorstel naar het college. Het college moet besluiten dat het voorstel geschikt is om aan de raad voor te leggen. Vervolgens beoordeelt de raad of het in coproductie opgestelde document voldoet aan de opdracht: Haalbare uitgangspunten formuleren voor een levendig en toekomstbestendig centrum. De gemeenteraad bepaalt ook het beschikbare budget voor de uitvoering. Verder is de bereidheid van de vastgoedeigenaren om te investeren van belang.

De komende weken wordt nog hard gewerkt om alle reacties te verwerken in het einddocument. Volgens de planning wordt dit document met uitgangspunten in september aan de raad voorgelegd.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

2  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Chris van der Linden, Duivendrecht 31-07-20 om 14:53

Na vele maanden van publicitaire stilte is het erg prettig over Centrumplan Ouderkerk eind juli 2020 een positief getoonzet voortgangsverslag te lezen. Hopelijk komt dit verslag ook in het Weekblad voor Ouder-Amstel vooral omdat uitgewerkte opdrachten van en door het coproductieteam voortborduren op het Ambitiedocument Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel d.d. december 2019.

Echter het is jammer dat voor een (politiek) haalbaar en realistisch Centrumplan Ouderkerk op hoofdlijnen, zoals begin dit jaar door de Raad besloten, is meer tijd nodig want teveel en te grote onzekerheden. Ik denk hierbij aan 't Haventje, de Kerkstraat, het voormalige bankgebouw en het graskeienveld. 

Met voornoemde onzekerheden een stedenbouwkundig ontwerp uitwerken is de goden verzoeken.

Chris van der Linden uit Duivendrecht

test 03-08-20 om 16:00

even kijken

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.