Coproductie Centrumplan

Fase één van de cocreatie Centrumplan is in december 2019 afgerond met het Ambitiedocument. Inmiddels is fase twee van de cocreatie alweer in volle gang. Er staat van alles in de steigers met als doel: eind van de zomer uitgangspunten voor een stedenbouwkundig plan ter bespreking aan te bieden aan de raad.

Van ambitie naar uitgangspunten
Veel inwoners zien de mogelijkheden van ons dorpscentrum. Het is onze ontmoetingsplek: ‘De huiskamer van de Ouderkerkers’. Die huiskamer behouden en versterken is een van de ambities uit het ambitiedocument waarachter velen zich hebben geschaard, onder andere tijdens de succesvolle informatiemarkt op ’t Kampje op 20 september 2019. Nu zijn we aan de slag om de ambities te vertalen naar heldere uitgangspunten. Dat doen we graag in hoog tempo, niet alleen omdat de gemeenteraad daarop heeft aangedrongen, maar vooral omdat we het centrum zo graag aantrekkelijker willen maken.

De aanpak
De grote kunst van vandaag is om alle aanwezige kennis in de gemeenschap te bundelen. In hechte samenwerking, met gebruikmaking van elkaars kwaliteiten. Altijd creatief, maar niet altijd gemakkelijk. Uit de voormalige werkgroep Centrumplan is een nieuw samenwerkingsverband ontstaan. Samen hebben we gekozen voor de volgende inrichting van ons coproductieproces:

We gaan in deze fase met twee groepen aan de slag: een kerngroep en een klankbordgroep. Veel leden van de werkgroep rond het ambitiedocument, blijven ook nu via een van beide groepen betrokken bij het vervolgproces. Daarnaast is er aanvulling met nieuwe leden en twee wethouders. Door een gerichte taakverdeling per groep verwachten we vlot meters te kunnen maken.

Wie doet wat?
De kerngroep, min of meer hét werkpaard, draagt zorg voor de voortgang. De kerngroep voert de komende weken gesprekken met de diverse belanghebbenden. De gesprekken beginnen deze week en lopen door tot half juni. Verder verzamelt de kerngroep achtergrondinformatie, voert onderzoeken uit en brengt uitgangspunten bij elkaar.

De klankbordgroep bestaat uit 15 personen. Deze groep kijkt nauwlettend mee over de schouders van de kerngroep. Een van de taken is toetsen of de ambities uit het ambitiedocument en de uitgangspunten wel goed op elkaar aansluiten.

Wie is de kerngroep?
De kerngroep bestaat uit zes inwoners: Rimmer Lankester, Rob Fijlstra, Ed Auee, Bart Wesseling, Rita Smit en Janet Dunning, twee wethouders Rineke Korrel en Marian van der Weele en de gemeentelijke projectleider Wilma Meijer. Voor de ondersteuning is  Peter Oussoren van bureau COUP aangetrokken. 

Van links naar rechts: Peter Oussoren, Janet Dunning, Ed Auee, Rita Smit, Wilma Meijer, Marian van der Weele, Rineke Korrel, Rimmer Lankester en Rob Fijlstra. Op de foto ontbreekt Bart Wesseling.

Wie is de Klankbordgroep

Op de foto ziet u boven Laurine van Dam, Dédé Meeuwisse, Michiel Weijs, Joke Alink, Adriana Bijleveld, onder Lianne Stronkhorst, Amke Homan, Sylvia Dubbeldam, Jo Blom, Annette Neervoort. 
Geen foto van Ellen Enthoven, Robbert Mahler, Gijsbert de Haan, Peter Coevert en Peter Enthoven

 

Voortgang en informatie
We houden u uiteraard op de hoogte. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen naar Centrumplan@Ouder-Amstel.nl.

 

 

Cookie-instellingen