Onderzoek locatie Bindelwijk

Onderzoek naar Bindelwijk: onderwijs, sport en voorzieningen

Basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool zijn toe aan vernieuwing. Beide scholen vallen onder het schoolbestuur van Onderwijsgroep Amstelland. Zij heeft de gemeente verzocht om voor nieuwbouw te kijken naar de mogelijkheden om beide scholen onder één dak te huisvesten. De gemeenteraad besloot op 17 december 2020 tot onderzoek voor huisvesting van beide scholen op locatie Bindelwijk. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de reeds aanwezige voorzieningen en de sporthal. Daarnaast is in opdracht van de raad ook de mogelijkheid onderzocht van nieuwbouw van Het Kofschip op de huidige locatie en renovatie van de Amstelschool, met name financieel. De onderzoeksresultaten heeft het college van burgemeester en wethouders inmiddels in een raadmemo met de raad gedeeld. De raad heeft op dinsdag 25 januari over de memo vergaderd. Deze vergadering kunt u hier terugkijken.

In de raadsmemo is ook de input van betrokkenen op de verschillende onderzochte ruimtelijke varianten op locatie Bindelwijk en het verkeersonderzoek meegenomen. Hiervoor hebben inmiddels diverse participatiebijeenkomsten plaats gevonden met ouders van de scholen, omwonenden, gebruikers en huurders van locatie Bindelwijk . Via deze site geven we iedereen in Ouder-Amstel de kans mee te praten en een reactie achter te laten op enerzijds de onderzochte ruimtelijke varianten op locatie Bindelwijk en het verkeersonderzoek. Anderzijds de variant waarbij Het Kofschip een nieuw gebouw krijgt op de huidige locatie en de Amstelschool wordt gerenoveerd, net als Bindelwijk. Ga hiervoor naar de onderliggende pagina's. Deze input deelt het college ook met de raad.  

Bekijk hier de onderzochte ruimtelijk varianten op locatie Bindelwijk.

Bekijk hierbij de in de raadsmemo opgenomen informatie voor nieuwbouw van Het Kofschip op de huidige locatie en renovatie van de Amstelschool (vanaf pagina 7, scenario 2).

Bekijk hier het verkeersonderzoek.

Klik hier voor het raadsvoorstel voor onderzoek naar locatie Bindelwijk uit 2020.

Klik hier voor informatie over het onderzoek naar locatie Bindelwijk.

Cookie-instellingen