Opmerking of suggestie? Reageer!

1926 keer bekeken 7 reacties

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. En binnen dat centrum is ’t Kampje het kloppend hart. 

Het is zover. De bouwstenen uit ‘Spijkers met Koppen’ zijn vertaald naar een Schetsontwerp. Samen met bureau DELVA Landscape Architecture & Urbanism en de gemeente heeft de Klankbordgroep de lijn uitgezet voor een levendig dorpscentrum met het rijke verleden van Ouder-Amstel als basis.

Het Schetsontwerp gaat over het omzetten van de uitgangspunten uit ‘Spijkers met Koppen’ in beeld. De functies worden globaal aangeduid en de eerste aanzet van de vormgeving is zichtbaar. Het Schetsontwerp is het begin van de ontwerpreeks, hierna volgen het Voorlopig Ontwerp & het Definitief Ontwerp. In elke fase worden de precieze plekken voor functies, de bijbehorende maatvoering en de vormgeving verder uitgewerkt en steeds meer definitief.

Wij zijn enthousiast over het Schetsontwerp en enorm benieuwd naar uw reactie. 

Klik hier voor het document Leidraad Schetsontwerp

 

Heeft u een opmerking of suggestie rondom het Centrumplan? Laat het ons weten.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

7  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Marion Kiewik 03-05-21 om 21:27

En waar vinden we nu dat Schetsontwerp? Hyperlink vergeten misschien?

Judith van Dobben/Terpstra 06-05-21 om 16:28

Dag allen,]

Heb het wat snel bekeken en ga er nogmaals binnenkort beter naar kijken. De verdichting 4 lijkt me geen slecht idee op de plaats van de Rabobank. Mooie balans met de kerktoren aan de overkant. Verder vind ik het een mooi voorstel met een mooie en groene ruimte, bloeiende planten en bomen en houtbouw. Fantastisch.

Met vriendelijke groet,

Judith v Dobben

Ed 10-05-21 om 11:54

Authentiek, kleinschalig, ambachtelijk, ontmoeten, levendig. Dat moet wel zo een beetje de top 5 zijn van de wensen van de inwoners van ons dorp als het gaat om de invulling van het dorpshart.

In Spijkers met Koppen (SmK), waar ik aan heb meegewerkt, is de balans gezocht tussen deze ambities en alle belangen in en rond het centrum. Het Kampje wordt onderdeel van een samenhangende inrichting van het centrum, waar mensen elkaar ontmoeten, graag verblijven en natuurlijk hun boodschappen willen doen. De ambachtelijke winkeliers zijn belangrijk, ze dragen bij aan de levendigheid en de levendigheid draagt bij aan hun levensvatbaarheid. Ontmoeten, verblijven, winkelen, ontspannen zijn gebundeld in het begrip verblijfskwaliteit. De huidige verblijfskwaliteit van ’t Haventje, de Dorpsstraat én het Kampje laten duidelijk te wensen over.

Delva, het ontwerpbureau, heeft mooi creatief denkwerk verricht en een aantal interessante uitgangspunten benoemd die kunnen helpen om een optimaal centrum te ontwikkelen. Het balkon idee is bijvoorbeeld interessant, net als de getrommelde klinkerbestrating die verwijst naar het oorspronkelijke beeld, of de vermenging van verkeersstromen om voorzichtig rijgedrag af te dwingen. De esthetiek en het historisch perspectief komen goed uit de verf. De argumentatie dat bebouwing van het kampje niet langs een stedenbouwkundige lat moet worden gewogen, maar beoordeeld moet worden langs de lat van wat de kwaliteit van het Kampje van oudsher bepaalt, lijkt mij plausibel en passend binnen de ambities van de bewoners en gebruikers..

Als ik dat vergelijk met SmK, dan is de essentie van SmK dat het verschillende belangen en gebruikerstypen met elkaar verzoent. Een rustige omgeving (leefbaarheid) is niet een absoluut doel. De bewoners en ook de ondernemers de willen vooral meer levendigheid, een plek waar je graag heen gaat en dan ook nog even wil blijven. Vanuit ondernemersperspectief is dat het boodschappen-plus idee, vanuit bewonersperspectief is het de sociale functie van het dorp.

Het Kampje wordt in SmK ingedeeld in zones. Het deel rond de Amstelkerk en Beth Haim krijgt een historische uitstraling, waarbij de historische relevantie beter zichtbaar wordt gemaakt voor Ouderkerkers én bezoekers. Hier heerst rust en een zekere verstilling. Je mag hier best even nadenken over het verleden en het heden. Parkeren in het hart verdwijnt, dat wordt een plek waar de levendigheid van het centrum zich voortzet. Speelgelegenheid zonder wipkippen, maar wel een veilige en uitnodigende omgeving. Ruimte voor ouderen om al dan niet georganiseerd activiteiten te ontplooien.

Ouderkerk kent relatief veel ouderen en veel gezinnen met jonge kinderen. Demografen noemen dat oneerbiedig een groen- en grijsoverschot. Die groepen moeten graag op het Kampje blijven, in nauwe samenhang met de horeca en het boodschappen doen. In de kerngroep spraken we van moeders op het terras terwijl hun kinderen veilig spelen en ouderen die jeu-de boulen met commentaar vanaf het terras. De eigenaar van het Rabogebouw is een belangrijke belanghebbende in dit proces. Elk plan kan alleen slagen als er een duidelijke aanpak is om hem mee te krijgen.

De Dorpsstraat moet veiliger worden, ruimte om onbekommerd langs de winkels te wandelen zonder elkaar ruggelings te moeten passeren met ogen in je rug om de auto’s en fietsers te ontwijken. De dicht op de winkels geparkeerde auto’s beperken de ruimte om te lopen. Die auto’s maken het voor kinderen ook onveilig, omdat ze minder zichtbaar zijn. Toch is de beschikbaarheid van parkeerplaatsen belangrijk voor de winkeliers en horeca. De Dorpsstraat heeft weinig ruimte, dus het vergt een professionele ingreep om binnen die beperkte ruimte toch de verblijfskwaliteit te verhogen.

’t Haventje is waarschijnlijk de meest onderbenutte plek van het centrum. Daar zijn flinke ingrepen nodig om met behoud van de parkeerplaatsen en rekening houdend met de (on) mogelijkheden van een beschermd dorpsgezicht de verbinding tussen dorp en Driemond flink te versterken. De vastgoedeigenaar van het supermarktgebouw zal nauw betrokken moeten zijn bij de ingrepen. Een bureau kan met veel creativiteit een fantastische plek maken van het Haventje, maar dan moet het wel flink op de schop. Het idee om de houten vlonders te verlengen naar een platform een meter of 5 de Driemond in is een fantastisch opstappunt. Het parkeren is nu relatief ruim opgezet met aardig wat onbenutte ruimte tussen de twee dwarsparkeerrijen in. Daar is veel ruimte te winnen voor het verbeteren van de toegang.

Wat zien we van deze uitgangspunten van SmK terug in het plan van Delva? De rode loper, ofwel het verkeersluw maken van de route Dorpsstraat Korendragerstraat is een idee dat is meegenomen vanuit SmK. Delva heeft aangegeven geen verstand te hebben van verkeersveiligheid, dus dat verdient nog wel aandacht. Temeer daar Sweco, de ingeschakelde verkeerskundigen, ook heeft aangegeven dat dit aspect niet in hun opdracht stond. Het lijkt me naïef om te veronderstellen dat met een bord, een ander klinkertje en een drempel aan de ingang de verkeersveiligheid is gegarandeerd. Ambulances, forenzen, scooters, (race-)fietsers, bruiloftbezoekers, voetgangers, speedelecs, het is een flinke stroom met heel verschillende verkeersdeelnemers die de Korendragerstraat nu gebruikt. Ervaringen met shared space of auto-te-gast zijn ook niet overal positief. Daarvoor is een realistische analyse nodig van de aard van het verkeer dat nu en in de toekomst het gebied gebruikt.  

Het haventje en de Dorpsstraat zijn in het Delvaplan niet echt aangepakt. Het plan komt niet veel verder dan wat extra vlonders rond ’t haventje en om en om parkeren in de Dorpsstraat waarbij de verblijfsruimte nog steeds beperkt blijft. Aan de winkelzijde zou je zeker een halve meter extra ruimte willen maken. Het lijkt een onbeduidend detail, maar eigenlijk zegt het veel dat zelfs de auto’s in de Dorpsstraat de verkeerde kant op zijn getekend. Het idee voor horeca op de kop van de supermarkt is niet verder uitgewerkt. Dat is zonde en verrassend omdat de opdracht was om een schetsontwerp te maken voor het hele centrum.

Het Kampje is benaderd vanuit een ontwerpvisie, gebaseerd op een prent van wandelaars uit vervlogen tijden. Analoog aan de Kerkstraat bij de brug is het idee dat vanuit een antiek ogende weg langs de bebouwing een mooi uitzicht ontstaat op de groene omgeving. Een referentie aan de bebouwing in vroeger tijden. De essentie van het ontwerp is dat de grens van het dorp wordt afgebakend en uitzicht biedt op de weidsheid van het polderlandschap. De stilte en rust van de polder wordt het Kampje ingebracht. Het ontwerpteam prees het ontwerp aan met het veelzeggende woord “verstilling”.

Met dit alles wordt de kracht en balans van SmK ondermijnd. Het idee was juist om het leven uit het dorp naar het Kampje te brengen en de huidige parkeerruimte in het centrum tot een uitnodigend speel- en verblijfveld te maken. De naar de winkels en terrassen verlegde Korendragerstraat snijdt de levendigheid af van het veld. Het ruimteprobleem uit de Dorpstraat wordt zo bovendien ook op het Kampje voortgezet. Het maakt het onveilig om er kinderen te laten spelen. Een waterspeelelement grenst aan de weg, kinderen gaan daar wegspringen voor de fontein.

Het centrum en de ruimte van het Kampje worden ontkoppeld in plaats van verbonden. De levendigheid zal zich beperken tot flaneren langs de Kerkstraat, het gras nodigt niet uit. Zeker niet als het wordt doorsneden door paden, die de boodschap uitstralen dat er niet over het gras gelopen hoort te worden. In plaats van een bruisende ontmoetingsplek wordt het Kampje zo een bedaagde plek voor rustzoekers en voor aanwonenden die op hun rust zijn gesteld. Een park om te mijmeren.

Het vinden van een oplossing voor middellang parkeren wordt ingewikkelder gemaakt door de ontwerpfilosofie. Dat resulteert in dwarsparkeren langs het perceel van de Rabobank. Een gevolg daarvan is dat het trottoir voor de karakteristieke boerderij wordt opgeofferd. Die karakteristieke boerderij wordt niet bij het centrum betrokken, maar er juist van afgesneden.  Het streven naar een bepaald ontwerpidee wordt sterker dan het realiseren van functies. De vorm gaat de functies dicteren, dat zou andersom moeten zijn. Het dorp is om te leven.

Wat het allemaal extra compliceert, is dat er ook naar lijkt te zijn gestreefd om het budget voor het Kampje maximaal uit te putten, en misschien zelfs iets meer dan dat. Logisch, een bureau wil zich profileren. De ontwikkeling van de andere delen van het centrum, het haventje, de Dorpsstraat, de entree bij Hoger Einde, zal daaronder lijden. Het vergroot ook de kans dat onwenselijke kostendragers worden gezocht, die anders minder urgent zouden zijn. Zoals bebouwing van het keienveld met een gebouw dat ruim anderhalf keer zo groot is als Amstelstroom.

En dan is er nog de olifant in de kamer. Het Rabogebouw en het perceel is eigendom van M-Solutions. De onderhandelingen lijken eerder achteruit te boeren dan perspectief te bieden. Is deze speler niet een maatje te groot voor de kennis en ervaring die wij vanuit ons dorp inzetten? Onderkennen van je zwakte is een grote kracht. Ik zou in overweging willen geven om eens bij de grote buurman aan te kloppen. Amsterdam heeft veel mensen in dienst die gewend zijn dergelijk vastgoedeigenaren te knippen en scheren..

Verstilling in plaats van levendigheid, een gemiste kans. Het plan van Delva sluit daarmee  totaal niet aan op de balans die in SmK is gezocht en gevonden. Het goede nieuws is dat er wel wat bruikbare elementen in zitten, maar de belofte uit het ambitiedocument en oplossing uit SmK worden absoluut niet waargemaakt. Terug naar de tekentafel.

Rogier 10-05-21 om 21:33

Wat een goede reactie Ed. Ik sta hier helemaal achter. Het slaat de plank mis, maar het heeft wel goede elementen. "Verstilling in plaats van levendigheid, een gemiste kans." Precies, dat is het! In het centrum hoeven we geen stiltegebied, maar zoeken we graag sociaal contact, verbinding, een dorpsgevoel. Hierbij even snel mijn feedback, een beetje kriskras. 

- De horeca en fontein bij Rabo-gebouw zien er goed uit, brede vlonders bij haven ook.

- Drukke autoweg splitst terrasgedeelte Rabo-gebouw met vijver en spelende kinderen met parkgedeelte. Erg gevaarlijk voor kinderen want die willen natuurlijk oversteken naar het parkgedeelte en weer terug, en zo verder. Zo zit niemand rustig op het terras.
- Deal maken met eigenaar Rabo-gebouw om bij bouwen nieuwe gebouw een ondergrondse parkeergarage te bouwen.
- Alleen Laden en lossen verkeer op kerkstraat, borden en verkeersdrempels, max 5km p/u zodat er vrijwel geen auto's komen en kinderen veilig kunnen spelen en oversteken. 
- Vijver/fontein ook in het midden van park, wel multifunctioneel zodat deze leeg is en gebruikt kan worden bij festiviteiten.
- Veel minder gras (niet goed bij festiviteiten, dat wordt al snel blubber, zeker na kermis, etc, meer grint voor voetbal/jeu de boules. Grote verplaatsbare bakken met veel groen, kleine bomen kan voor voldoende groen zorgen.
- Ander type bankjes, van twee kanten kunnen zitten
- Hoe realistisch is horeca bij de roeivereniging? Zou geweldig zijn, maar wil eigenaar meewerken? Wat is het realistische vooruitzicht hierop?
- Idee: gemeentehuis veeeeeel te groot voor aantal medewerkers. Slopen gemeentegebouw en nieuwe huizen plaatsen met op BG een Parkeergarage. Parkeerprobleem opgelost. Alles kan betaald worden door verkopen grond. 
- Doorgaande weg zo dichtbij mogelijk aan kant Beth Haim zodat kampje 1 geheel wordt en niet gesplitst door drukke weg. Nu wordt onderschat hoeveel verkeer via Kerkstraat loopt. Dat wordt een drama in combinatie terrassen, etc. 
- Dorpsstraat veel te druk voor zigzaggen van verkeer. Wordt onoverzichtelijk en gevaarlijk. 
 

Anoniem 11-05-21 om 11:41

De uitleg wa niet zo bijzonder,maar ik vind het ontwerp wel erg onduidelijk.

Verder we zijn al meer dan 20 jaar bezig en wat dat allemaal heeft gekost?

Ik den zelf dat ik het nooit meemaakt ben 75 jaar dus dat is dan jammer

als echte geboren inwoner.

Ik wil wel weten wat er gisteren is besproken dat het niet in heel

ouder-amstel word besproken met de namen van ons.

mvg.

Mfc.Backer.

Mfc.Backer

Josephine W. 11-05-21 om 15:58

Prachtig!

Als ik nu over het Kampje fiets zie ik ineens wat een treurig plein het is. Overal auto's en een groen randje bij de kerkstraat met stekelstruiken. Met regen is het helemaal bedroefend.

Ik kijk uit naar dit mooie plan.

Josephine

Zuyderzee viskraam Marcel Korlaar 15-05-21 om 6:43

Hoe zit het met de standplaats voor de viskraam 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.