Vlog Rineke Korrel

399 keer bekeken 1 reacties

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. En binnen dat centrum is ’t Kampje het kloppend hart. 

Deze ambities zijn, na een succesvolle informatiemarkt op ’t Kampje in september 2019, in coproductie met inwoners vastgelegd in het Ambitiedocument. Nu zijn we, weer in coproductie, aan de slag om de ambities te vertalen naar heldere uitgangspunten zodat deze ook kunnen worden waargemaakt. De uitgangspunten voor de realisatie worden in september 2020 aan de raad voorgelegd.

Het ambitiedocument 2019 inclusief bijlages

Volg en vlog mee. Graag willen we weten hoe u over het Centrumplan denkt. Reageer op de stelling van Rineke Korrel “Het Kampje moet, in de eerste plaats, de huiskamer van de Ouderkerkers worden”.

Dilemma 1:

Hoe wordt de verblijfskwaliteit van het Centrum beter? Moet de auto dan zoveel mogelijk uit beeld en buiten het centrum een plek krijgen? Of moet de auto juist op het Kampje, dichtbij de horeca en winkels geparkeerd worden? Of moeten we hierin een combinatie maken door bijvoorbeeld kort en lang parkeren te scheiden en het een wel en het ander niet op het Kampje mogelijk maken?

Dilemma 2:

Kan het verbeteren van de (verblijfs) kwaliteit van het Centrum zonder extra investeringen? Of kost kwaliteit toevoegen geld, hoe krijgen we dan het plaatje financieel rond?

De stelling van Rineke Korrel (bekijk hier de vlog):

“Het Kampje moet, in de eerste plaats, de huiskamer van de Ouderkerkers worden”. 

Zelf vloggen
Heeft u zelf een vlog gemaakt over het Centrumplan? Stuur deze naar Centrumplan@Ouder-Amstel.nl, dan zorgen wij dat de vlog gedeeld wordt via deze website.

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Janet Dunning 21-06-20 om 14:15

Binnen het themateam Openbare Ruimte (als onderdeel van het coproductie team) zijn we o.a. dilemma 1 aan het ontrafelen....

De resultaten van het Parkeeronderzoek Het Kampje (2018) laten zien dat onderscheid maken tussen lang parkeren en kort parkeren in het centrum een belangrijke sleutel vormt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsruimte enerzijds, voor de bereikbaarheid van de (winkel) functies anderzijds. 

Lang parkeren zou bijvoorbeeld (net) buiten het centrum gefaciliteerd kunnen worden. Het is belangrijk hierbij onderscheid te maken tussen en aandacht te besteden aan lang parkeren voor omwonenden (ontheffingshouders) en lang parkeren voor werkgevers en personeel. Deze laatste groep parkeert voornamelijk maandag t/m vrijdag tussen 8 - 18 uur in het centrum. Wanneer deze groep (net) buiten het centrum kan parkeren ontstaat er in het centrum automatisch meer ruimte. Dit biedt mogelijkheden voor een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en bereikbaarheid. Denk aan bijvoorbeeld voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en kinderwagen-, rolstoel- en rollator toegankelijkheid. De komst naar en het verblijf in het centrum wordt zo nog aantrekkelijker, ook voor deze doelgroepen. 

Vanzelfsprekend zal goed gekeken moeten worden naar het verplaatsen van het lang parkeren en het effect op de omgeving. Er zal een totaal oplossing geboden moeten worden en niet sec een verplaatsing van 'het probleem'. 

Verder zien we ontwikkelingen in de nabije toekomst waarbij de vormen van vervoer en de verhoudingen wijzigen. Ondanks dat de inwoners en bezoekers van een dorp afhankelijk zullen blijven van autovervoer zal in het algemeen het gebruik van de auto meer en meer worden ontmoedigd. Dit als onlosmakelijk onderdeel van de opgaaf om te komen tot een emissie neutrale omgeving. Regulerende, stimulerende en faciliterende maatregelen zullen inwoners en bezoeker er toe gaan bewegen alternatieve vormen van vervoer te gebruiken. 

Hoe dan ook, de mogelijkheden rondom (lang) parkeren én de ontwikkelingen rondom mobiliteit en vervoer dienen zo gecombineerd te worden dat ons centrum wendbaar, toekomstbestendig, efficiënt, prettig en aantrekkelijk wordt ingericht én gebruikt! 

Welke inspanning levert wie?
De gemeente als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte?
De inwoners als het gaat om de keuze van vervoer naar en in het centrum?
De werkgevers en het personeel als het gaat om ruimte bieden aan kort parkeren voor bezoekers?
De detailhandel als het gaat om service zoals bijvoorbeeld thuisbezorging van de aangekochte (zware en grote) boodschappen?

Denk en praat met ons mee en laat weten waar u vindt dat de verantwoordelijkheid ligt?

Cookie-instellingen