Suggesties of opmerkingen?

491 keer bekeken 10 reacties

Reageren is mogelijk tot 26 januari 2022.

Afbeeldingen

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

10  reacties

Bewoner Oranjehof

14-12-21 om 15:41

Mijn inziens is er in het onderzoek te weinig rekening gehouden met fietsers (school gaande kinderen middelbare school) op Julianalaan. Het valt nu al zwaar op dat met de buurt renovatie het wegrijden van de parkeerplaats van de sporthal in ochtend zeer gevaarlijk is ivm de vele school gaande jeugd op de fiets. Als dit ook nog eens de aanrijroute wordt van de "nieuwe" school voor de auto's de is dit zeer gevaarlijk. Fietsers / scooters van tieners rijden tussen 08.00 uur en 09.15 uur over de Julianalaan het dorp uit. 

Arina Hoogendoorn

14-12-21 om 21:34

Op p.28 van het verkeersonderzoek zijn in de parkeerdrukmeting ook de 14 parkeerplekken van de kerk meegenomen. Dit parkeerterrein is echter privé en levert in het onderzoek dus ten onrechte extra parkeerplekken op om de parkeerdruk te verlichten. Ik zou graag zien dat deze plekken buiten het onderzoek gehouden worden. 

Esther Bosman - omwonende Bindelwijk

15-12-21 om 11:13

Verkeersveilig? Nee
De gemeente gaf aan dat ze eerst een besluit gaan nemen over dit plan – ze duwen het dus eerst door. En daarna gaan ze gedetailleerd onderzoek doen naar de verkeersveiligheid. Ja, u leest het goed, ze gaan eerst het besluit nemen in januari en daarna nadenken of het wel veilig kan?

Terwijl we te maken hebben met een Julianalaan, waar nu al regelmatig ongelukken gebeuren. Daar komt straks een verkeersstroom van 460 kinderen, ouderen en leraren bij. Er is een summier onderzoek gedaan waar belangrijke feiten over het hoofd gezien zijn. Zoals het aantal fietsers dat over de Julianalaan richting dorp uit fietsen tijdens de spits om naar de middelbare scholen in Amstelveen te gaan.

Maar we zijn al door het hele proces, waarin totaal niet geluisterd is naar ons als burgers, al tot de conclusie komen, dat de gemeente dit plan gewoon door gaat duwen. In januari 2021, voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Zonder dat we als omwonenden en zonder dat de ouders en wellicht nog meer betrokkenen gehoord zijn. En zonder dat onze grote zorgen over de verkeersveiligheid gehoord zijn.

 

Esther Bosman - omwonende Bindelwijk

15-12-21 om 11:23

Verder nog een aanvullende vraag over de Verkeersveiligheid en het witte Bruggetje vanuit het Oranjehof. 
Tijdens een van de avonden hebben we aangegeven dat we ons zorgen maken over de verkeersveiligheid over het Oranjehof als kinderen, ouders daarin lopen, fietsen of rijden om naar school te gaan. Want als auto kan je daar niet door rijden, maar zal je moeten keren of het hele hof achteruit moeten rijden, en over een stoep heen het hof af gaan. Wat gevaarlijk is als daar allemaal kinderen lopen, fietsen of andere auto's aankomen.

Toen is de suggestie geopperd om het Bruggetje daar weg te halen. Mijn vraag is of het echt een idee is om dit Bruggetje weg te halen? En of dit kan qua regelgeving etc.?   

René Kadijk Oranjehof

15-12-21 om 16:34

Ik sluit me aan bij Esther Bosman. Het lijkt of het onderzoek half is gedaan. Inderdaad kijken naar doorstroom fiestsers, scooters vanuit de Benning naar Amstelveen, en vergeet de wielrenners niet. In het onderzoek staat 48!!!! auto's voor halen en brengen? Hoe dan, volgens landelijk onderzoek brengt en haalt 30% van de ouders de kinderen met de auto. Simpel sommetje toch 0.30 x 460 = 138!!!!! auto's. Dat wordt dus gezellig op de Julianalaan. Heb dit ook aangegeven tijdens de presentatie en er werd zelfs door de presentator gezegd dat Ouderkerk boven het landelijk gemiddelde zit. En kijk eens wat er staat 48 auto's. Weghalen brug Oranjehof volledig mee eens plus P alleen voor bewoners Oranjehof. Is reeds ingediend, maar geen antwoord.

Al met al hele grote zorgen omtrent de verkeers veiligheid

Hendriks

15-12-21 om 21:34

Mij viel onlangs dat bij de "plantenbakken" van de Julialaan onlangs 3 auto's een kant op gingen en 2 auto's de andere kant. Door de te beperkte ruimte daar, duurde het bijna 1,5 minuut voordat iedereen zijn weg kon vervolgen. Dit is gewoon een praktijkvoorbeeld dat dit gedeelte van de Julialaan niet geschikt is voor veel verkeer. Als daar een school wordt neergezet, moeten straks tientallen fietsers en tientallen automobilisten in een kort tijdsbestek daar elkaar passeren. Doe eens bij wijze van test dat er 10 auto's van 1 kant komen en 10 van de andere kant, en kijk eens aan hoe dat gaat. Op basis van mijn eigen praktijkervaring vind ik het vrij kansloos. 

bewoner Benning

15-12-21 om 22:28

Als regelmatig gebruiker (per fiets) van de Koningin Julianalaan vind ik de verkeerssituatie nu al, op bepaalde tijden, onoverzichtelijk en onveilig. Wat moet dat worden als er een paar keer paar dag honderden kinderen bij komen? Om het nog maar niet te hebben over de auto's van leerkrachten en ouders.

En waar blijft het integrale verkeersonderzoek voor het hele dorp? Immers, er zijn plannen voor Kampje, Dorpsstraat, voor nieuwe bebouwing in de omgeving van de St. Urbanuskerk, enz. Wat zal het effect zijn van de gewijzigde en/of aanzwellende verkeersstromen op de omgeving van de Bindelwijk? Dit aspect blijft geheel buiten beschouwing.

Ten slotte, als de plannen dan toch zo nodig moeten doorgaan, plaats op relevante tijden en plaatsen een paaltje (naar analogie van de Kerkbrug)! Of maak zelfs een heuse 'schoolstraat' van de Julianalaan. Zie de Chasséstraat in Amsterdam: bit.ly/3wgTda2.

rits dijkstra

16-12-21 om 16:31

Het verkeersonderzoek is erger dan ik (al) had verwacht. Ik vrees dat we (ook tegen de achtergrond van het veelvuldig autogebruik bij de huidige scholen) moeten rekenen met onoplosbare problemen.

Lees alleen de conclusie en huiver. Dit moeten we niet willen in een dorp.

R. Berents

18-12-21 om 15:07

In dit verkeersonderzoek is de verkeersveiligheid in feite niet onderzocht, terwijl dit een belangrijk punt van zorg was bij de gemeenteraadsbehandeling in december en de opdracht was.

De specifieke locatie van de Bindelwijk in de “blinde” bocht van de Kon. Julianalaan is gevaarlijk. De huidige bloembakken zijn het resultaat van een dodelijk ongeval in de jaren’90. Dit zie ik bijvoorbeeld nergens vermeld, of meegenomen.

Los van het gewone auto-, fiets- en brommerverkeer maken de groepen wielrenners die hier voorbij razen (in de lente, zomer en vroege najaar ook al de middag als de scholen uit gaan) en het auto-bestemminsgverkeer voor sporthal+voorzieningen+scholen het nog gevaarlijker.

De fietsende kinderen laten zich sowieso niet allemaal door de Strandvlietlaan en Hogerlustlaan sturen. Een deel zal ook over de Julianalaan fietsen. Dit is wachten op aanrijdingen en ongelukken. Dit is ook de reden dat deze locatie qua verkeers niet geschikt is, maar dit is in het voortraject systematisch genegeerd. Daarnaast gaat het trechteren van fietsverkeer door de Amstellandlaan en Puorto Buenolaan daar ook tot de nodige overlast leiden en aantasting van de leefbaarheid. Dit laatste lijkt gek genoeg sowieso geen criterium in het hele onderzoekstraject.

De aanrijdingen van kinderen bij de nieuwgebouwde basisscholen in Duivendrecht lijken mij nog een extra aanleiding om de verkeersveiligheid nu (dus voorafgaand aan de locatiebepaling!) eens serieus te nemen.

Vwb het parkeren is de conclusie dat bij alle varianten het benodigde aantal parkeerplaatsen (63 tot 70) op de locatie Bindelwijk niet goed ingepast worden. Het geen tot parkeeroverlast in de aanliggende straten zal leiden. Vervolgens wordt aanbevolen om verschillende begintijden te hanteren op de beide scholen. Dit is voorwaardelijk, maar juridisch niet afdwingbaar. Daarmee is bij alle varianten een parkeerprobleem ontstaat. En dan is nog niet eens meegenomen dat er een rondje om de kerk Elm  gereden moet worden om de parkeerplaatsen aan de oostzijde van de kerk te kunnen blijven benutten.

Kortom, de conclusie van het verkeersonderzoek zou m.i. moeten zijn dat de nieuwbouw van beide scholen op deze locatie op basis van verkeersonveiligheid en verkeersoverlast ongewenst is.

 

Bewoner Koninginnebuurt

21-12-21 om 0:40

Enkele opmerkingen:

- de mogelijkheid om te kunnen reageren op dit slechte ondoordachte plan is zeer summier gecommuniceerd en het heeft er alle schijn van dat dit de gemeente wel prettig uitkomt.... 15 december publiceren en reageren t/m 20 december.... Dan kan men in ieder geval het vakje 'participatie' afvinken. Daar is ook alles meegezegd.

- zoals een eerder onderzoek van het verkeer rondom het Kerkbrugje van dit duurbetaalde bureau is ook dit onderzoek of wellicht is momentopname een betere naam geheel in de richting geschreven van de in duisternis gehulde voorkeur van de gemeente die zich telkens verschuilt achter het verzoek van Amstelwijs. Dan treft hen in ieder geval geen blaam zo lijkt het.

- P.8 "Als de beide scholen ook op verschillende tijden zouden beginnen (minimaal een kwartier na elkaar), kan de parkeerbehoefte voor het wegbrengen van de kinderen gehalveerd worden." Dit is theoretisch geneuzel en in de praktijk niet haalbaar. Er zal te allen tijde een overlap zijn van halen en brengen als het überhaupt al haalbaar, wenselijk en roostertechnisch in te passen is.

- P.9 "...het toen (2018) feitelijk waargenomen haal- en brenggedrag bij de Amstelschool het Het Kofschip." Waarom cijfers baseren op subjectieve waarnemingen van mensen die geen lokale kennis en inzichten hebben zodat terugkerende patronen, gewoontes en routines niet herkend zullen worden wat ook nog eens ruim 3 jaar geleden plaats heeft gevonden en dus als achterhaald beschouwd kan worden?

- P.10 "Dat kan leiden tot enige hinder, maar het leidt niet tot problemen in de verkeersafwikkeling. Ook de verkeersveiligheid hoeft hier niet onder te leiden, mits de snelheid van het verkeer voldoende geremd wordt (zie hoofdstuk 4)." Dat is nogal stellig. Nota bene gebaseerd op ruim 3 jaar oude cijfers. Welk bureau dan wel welke onderzoeker kan in hemelsnaam met droge ogen beweren dat dit 'niet zal leiden tot problemen in de verkeersafwikkeling'? En dat zal ook nog eens geheel verkeersveilig gebeuren. Dat is onmogelijk om dit nu al te beweren. Dit soort ongefundeerde stellingen zegt eigenlijk alles over de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de resultaten van dit 'onderzoek'.

- P.11 "Dat is nu uitgevoerd op een maatgevende dag (donderdag 7 oktober)" Zie hierboven al omtrent routines, gewoontes, e.d. 1 dag enkele werkstudenten de wijk in sturen, geeft geen goed gebalanceerd en natuurgetrouw beeld van de situatie.

- P.11 "De uitkomsten van de parkeerdrukmetingen kunnen als ‘worst case’ worden beschouwd, aangezien er op dit moment nog steeds veel mensen thuis werken als gevolg van Covid-19. Daardoor blijven overdag meer auto’s in woonwijken geparkeerd staan dan ‘normaal’." Thuiswerken is een blijvertje voor een groot percentage mensen voor een groot gedeelte van de week. Auto's zullen meer geparkeerd blijven staan. De parkeerdruk zal alleen maar toenemen. Bijkomstigheid is de afname van het aantal parkeerplaatsen vanwege de herinrichting van de Koninginnebuurt. Daardoor zal de parkeerdruk nog eens extra toenemen en er zal geen parkeerruimte zijn in de nabijheid van de Bindelwijk voor de toename in het aantal auto's van ouders/verzorgers.

-P.13 "Aan de Koningin Wilhelminalaan zijn dan ook nauwelijks geschikte parkeermogelijkheden voor halen en brengen van kinderen." De eerste conclusie die wel hout snijdt.

-P.13 "We concluderen dat er aan de zijde van de Strandvlietlaan beperkte ruimte is om gebruik te maken van parkeerplaatsen die vrij komen als bewoners naar hun werk gaan. In beginsel kunnen hier tijdens de begin- en eindtijden zonder problemen ca. 15 parkeerplaatsen gebruikt worden kort parkeren van ouders van schoolgaande kinderen1. Het grootste deel van de parkeerbehoefte moet echter op eigen terrein gevonden worden." De tweede conclusie die hout snijdt. Met name dat laatste dat het 'op eigen terrein gevonden moet worden' is interessant aangezien later zal blijken dat auto's die het rondje om de mini rotonde op het parkeerterrein moeten rijden terecht als gevaarlijk bestempeld wordt.

- P.16 "Daardoor lijkt de weg hier veel meer op een woonstraat waar rustig gereden moet worden dan het westelijke deel van de weg. Bovendien hebben fietsers in het oostelijke deel van de weg geen last van de wegversmallingen, terwijl de bloembakken op het westelijke deel van de weg ook voor fietsers een barrière vormen." Dit is wederom een subjectieve momentopname van personen die geen lokale kennis hebben. Er wordt op dit gedeelte fors te hard gereden. Het is asfalt. Het is overzichtelijk. Het is recht. Er zijn geen snelheidremmende maatregelen zoals drempels. De fietspaden zijn veel te smal zodat auto's zich de weg toe-eigenen. Het zou een fietsstraat moeten worden met brede fietspaden waar de auto te gast is. Waarom lees ik dit niet terug in dit oubollige achterhaalde 'onderzoek'? Die bloembakken er tenminste nog enigzins voor dat auto's niet blind die bocht doorknallen. Dat zijn helemaal geen obstakels voor fietsers. Ze hoeven niet om te rijden of iets dergelijks. Het zijn bakken van net 1.20m breed?!?

-P.18 "

  1. differentiatie van schooltijden; - Leuk idee maar vraagt verregaande harmonisatie van bso's, sport, muziek en andere zaken die na school plaatsvinden. En zoals al gezegd is dat kwartiertje in de ochtend volstrekt geen oplossing maar een verplaatsing/verlenging van het probleem van veel teveel ouders die hun kind met de auto naar school brengen.

  2. introductie van ‘Kiss+Ride’-plaatsen. - Men heeft hier bijzonder slechte ervaringen mee in Amstelveen. Google dat maar eens. Daarnaast betekent faciliteren ook stimuleren. Meer ouders zullen hun kind met de auto naar school brengen vanwege de faciliteit die kennelijk geboden wordt. Kortom een uitermate slecht plan dat een aanzuigende werking heeft.

  3. invoering van parkeerregulering bij de school (blauwe zone); - Er is een chronisch tekort aan handhaving. Handhaving is nooit, ik herhaal, nooit in Ouderkerk aanwezig. Kortom je kan de stoeprand er blauw maken, maar het is een wassen neus.

  4. stimulering van fietsen en lopen. - Tja....wat zal ik hierop zeggen....iets met ideale wereld en wakker worden....

- P.19 "In de specifieke situatie bij de locatie Bindelwijk zien we echter weinig mogelijkheden voor een goede kiss+ridestrook" Gelukkig! Toch nog wat realisme! Terecht ook.

- P.19 "Om ouders te stimuleren om hun kind met de fiets te halen of te brengen, is het wenselijk dat er dichtbij de entree een mogelijkheid is om met de fiets te wachten," Dit zegt eigenlijk in 1 zin wel de krankzinnigheid van dit plan op deze plek. Een plaats maken waar ouders kunnen wachten met de fiets. Als je dat al moet inpassen, dan zegt dat voldoende over het schreeuwende gebrek aan ruimte voor 2 scholen en al die faciliteiten op die plek. Iets met een olifant in een porseleinkast. Wat is er in hemelsnaam mis met de locatie nabij het Amstelbad? De kinderen kunnen heerlijk buitensporten op de velden van SVO als het weer het toelaat. Er ligt daar zoveel asfalt en gras de hele week niets te doen. Maar om volstrekt onduidelijke redenen wordt aan deze variant geheel voorbij gegaan en worden er snel volleybalveldjes en een halve ondergespoten zeecontainer neergezet. Onbegrijpelijk en niet uit te leggen. Het draagt bij aan de enorme vertrouwenskloof die groter en groter wordt tussen de (lokale) overheid en de burger. 70 Mille aan gemeenschapsgeld foetsie voor een krankzinnig plan dat uitsluitend stuit op weerstand. Triest.

 

Cookie-instellingen