Suggesties of opmerkingen?

26-11-2021
557 keer bekeken 11 reacties

Reageren is mogelijk tot 26 januari 2022.

Afbeeldingen

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

11  reacties

Jan

14-12-21 om 22:30

voorkeur variant 2: behoud bibliotheek en bouw nieuwe sporthal (=beter toekomstbestendig)

Fleur

14-12-21 om 22:49

Voorkeur gaat uit naar variant 2a. Door auto's ondergronds te parkeren ruim plek om buiten te spelen zonder auto's. En dan ook genoeg ruimte om fietsen daar netjes te kunnen parkeren. Wijziging bestemmingsplan lijkt mij een klein obstakel; doorlooptijd voor wijzigen is op basis van de wettelijke termijnen slechts 26 tot 31 weken en kan makkelijk hard gemaakt worden. Ook kan bij deze variant kleinschaligheid worden behouden - iets wat voor beide scholen zeer belangrijk is!

Jan

14-12-21 om 22:56

De gemeente probeert weer een megalomaan project, gebaseerd op onjuiste feiten en argumenten, door de strot van de Ouderkerk te duwen. 
Ouderkerk is een dorp. Het is geen stadswijk.

onbehoorlijk bestuur? ! Het lijkt er op.

Til het besluit over de verkiezingen heen. 
 

1 nieuwe school daar prima ! 
 

CGA Kessler, omwonende

14-12-21 om 23:41

14/12/2021

Als omwonende de zoom meeting vandaag meegemaakt. Wat hield precies deze dialoog in? Was het wel een dialoog?

Deel 1. iedereen middels een link naar de beginpagina. Hier werden de verschillende uitgangspunten en gemeentelijke inzichten nogmaals als een monoloog aan de deelnemers gepresenteerd. 

Tussen neus en lippen door nog even de opmerking: er is gekozen voor de Bindelwijk, en later nog variant 3 (er werd net nog niet gezegd, we moeten het alleen nog even door de raad heen drukken)

Deel 2. De deelnemers werden opgesplitst naar 3 groepjes, waar binnen een tijdsbestek van 3x20minuten door iedereen alle vragen mochten worden afgevuurd. 

Dat was de dialoog; weloverwogen de omwonenden opsplitsen, een goed geregisseerde versie van verdeel en heers.

Zou deze digitale „bijeenkomst“ aan de raad worden voorgelegd als „er is een gestructureerd overleg met de omwonenden geweest“ dan zou dat een aanfluiting zijn, hopelijk volgt hier nog een echt gesprek met echte antwoorden op de goede vragen die zijn gesteld.

Als ik kijk naar de korte antwoorden (voornamelijk one liners) die zijn geplaatst bij de vragen die middels de gele memo velletjes zijn aangereikt dan belooft dat niet veel goeds. Hopelijk heb ik het mis.

Adje

15-12-21 om 9:24

Extreem slechte locatie voor een school. De hoeveelheid fietsverkeer icm het autoverkeer is niet verantwoord op deze plek. Er wordt hier hard gereden en het is vanwege de ligging aan de Bullewijk simpelweg te smal. Dit is vragen om ongelukken en dus volstrekt onverantwoord 

Esther Bosman - omwonende Bindelwijk

15-12-21 om 11:10

Burger participatie? Nee

Sinds oktober 2020 is het verzoek ingediend door de Onderwijsgroep.

In 2021 zijn 4 sessies geweest om de omwonende te informeren. Drie daarvan was alleen maar zenden door de Gemeente. Er was geen enkele gelegenheid om vragen te stellen, wat leidde tot enorme frustraties bij de omwonenden. Hierdoor moest een extern persoon, Maartje van studio Nuy van Noort alle onvrede en vragen in goede kanalen leiden, want de gemeente was de grote afwezig. En er waren heel veel vragen, en we willen gehoord worden. Schandalig van de gemeente.  

Op 14 december pas was de eerste mogelijkheid dat er naar ons geluisterd werd. De drempel om te komen was al verhoogd: je moest je aanmelden via een link en alles was digitaal. Je moest ook aangeven over welk onderwerp je in gesprek wilde gaan; en er was geen onderwerp als Totaalplan. Wat opviel is dat de opkomst een stuk lager was dan de vorige keer en dat vooral oudere mensen ontbraken. En het was nogmaals weer zenden: Eerst kregen we een intro filmpje van de scholen te zien dat ze zo graag nieuwbouw willen omdat ze willen samenwerken. En dat we wel hun kleinschaligheid willen gebouwen ondanks dat ze in 1 massaal gebouw gaan zitten.

Daarnaast werden er in de breakout rooms 3 onderwerpen behandeld:  Verkeersveiligheid, Het proces, De varianten. Per onderwerp hadden we 20 min de tijd en dit was veel te kort. En er was geen onderwerp als Overall / Integraal plan. Waardoor lang niet alle input gegeven is. Al met al bracht deze avond niet het juiste gevoel bij de omwonenden en gaf het meer het gevoel dat de gemeente achteraf kan zeggen we hebben volgens protocol nog een extra avond georganiseerd.  Maar dit is natuurlijk helemaal geen burger participatie. Teleurstellend van de gemeente.  

Reageren voor a.s. maandag – maar 5 dagen?!
Daarnaast werd bekend gemaakt dat dit onderdeel van de website live stond en dat we voor a.s. maandag 20 december moeten reageren voordat het meegenomen wordt in de raad.  
Wat een enorme korte deadline is, toch? Is dit al onder de aandacht gebracht van de burgers: de ouders, de omwonenden, de huidige faciliteiten van de Bindelwijk? Hoezo zou deze feedback dan representatief kunnen zijn? Plus we vragen ons af of er wel naar de ouders worden geluisterd. Want de OR van beide scholen zijn tegen. Toen we dit gisteren noemden, zei de gemeente dat de ouders dan maar via deze website moeten reageren? Moeten ze dat dan individueel doen? En allemaal voor a.s. maandag? Onbegrijpelijk van de gemeente en geen burger participatie.
 

Doorduwen voor de Gemeenteraadsverkiezingen
En dat maakt dat we tot de conclusie komen, dat de gemeente dit plan gewoon door gaat duwen, in januari 2021, voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Zonder dat we als omwonenden en zonder dat de ouders en wellicht nog meer betrokkenen gehoord zijn. En zonder dat onze grote zorgen over de verkeersveiligheid gehoord zijn.

Verkeersveilig? Nee
De gemeente gaf aan dat ze eerst een besluit gaan nemen over dit plan – ze duwen het dus eerst door. En daarna gaan ze gedetailleerd onderzoek doen naar de verkeersveiligheid. Ja, u leest het goed, ze gaan eerst het besluit nemen in januari en daarna nadenken of het wel veilig kan?

Terwijl we te maken hebben met een Julianalaan, waar nu al regelmatig ongelukken gebeuren. Daar komt straks een verkeersstroom van 460 kinderen, ouderen en leraren bij. Er is een summier onderzoek gedaan waar belangrijke feiten over het hoofd gezien zijn. Zoals het aantal fietsers dat over de Julianalaan richting dorp uit fietsen tijdens de spits om naar de middelbare scholen in Amstelveen te gaan.
 

Totaal plan – noodzaak? Nee
Basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool zijn toe aan vernieuwing. Beide scholen vallen onder het schoolbestuur van Onderwijsgroep Amstelland. Zij heeft de gemeente verzocht om voor nieuwbouw te kijken naar de mogelijkheden om beide scholen onder één dak te huisvesten. Waar ook niet op in wordt gegaan is of dat er wel een noodzaak is? Want het Kofschip moet inderdaad vernieuwd worden, maar de Amstelschool schijnt te kunnen volstaan met een opknap beurt. En als je als scholen wilt samenwerken, kan dat nu toch al? De scholen zitten op 5 minuten loopafstand van elkaar, ideaal toch? Even wat beweging en een frisse neus halen. Plus ze willen hun kleinschaligheid behouden, dan zou je toch beter 2 aparte scholen kunnen houden? We zijn namelijk een kleine gemeente, met kleine scholen. Dat maakt Ouderkerk aan de Amstel ook zo aantrekkelijk. Geen enorme grote gebouwen.   
 

Variant 3 – financiele onderbouwing?
Volgens Maartje van studio Nuy van Noort is Variant 3 de beste optie, maar hoe haalbaar is dat financieel? En wanneer worden alle financiele stukken gepubliceerd?

Ik hoop echt dat alle partijen binnen de gemeente zeer kritisch naar dit plan kijken en het ook proberen te tillen over de verkiezingen zodat dit nogmaals bekeken kan worden en dat de bewoners ook hier hun stem kunnen laten gelden wat tot nu toe nog niet gebeurd is. 

 

Bewoner Oranjehof

16-12-21 om 14:23

Op de Kofschip website staan hun wensen in een mooie tekening en die tekening geeft meteen ook aan dat dit plan niet past. Er staat kleinschalig....dat is dit plan niet. Elke school een eigen identiteit, dat klopt dat zijn ze nu en dat is ook de reden dat er nog nooit iets van samenwerking geweest is. (ondanks 5 min loopafstand) Dus naast elkaar zitten is echt geen prio. Bereikbaar en veilig, dat is een goed streven voor een lagere school, maar dan sla je de plank volledig mis met deze locatie. Geen goede parkeer mogelijkheden en Julianalaan is een drukke zeer gevaarlijke straat. Dus dit is dan niet zoals zij dat noemen nieuwbouw in het belang van onderwijs en leerlingen, want de 3 punten stroken niet met wat zij voor ogen hebben.  

Anoniem

16-12-21 om 15:58

In een artikel in ons Weekblad Ouder-Amstel werd laatst sterke nadruk gelegd op het onderwijskundig belang van een nieuwe school. Met een nieuw gebouw zou er moderner en meer kind-gericht onderwijs mogelijk zijn. In de huidige bestaande gebouwen is dat minder mogelijk, zo werd gesteld.
Ik ben geen onderwijskundige maar hoor wel dat er verschillend over wordt gedacht.
Een van de leerkrachten van een van de betreffende basisscholen vertelde me dat het natuurlijk best mogelijk is om in de bestaande gebouwen goed onderwijs te geven. "Als we dat niet zouden kunnen, zijn we geen goede leerkrachten. Natuurlijk kunnen we dat". 

Dan rijst de vraag. Moeten we in Ouderkerk zoveel geld uitgeven aan de hardware van ons onderwijs, of moeten we hetzelfde geld uitgeven aan de kinderen die het echt nodig hebben: bijvoorbeeld in de jeugdzorg, daar levert iedere extra Euro echt effect.

Het is ook wel een beetje beschamend: veel scholen in Nederland zijn minder fraai en minder functioneel dan Kofschip en Amstelschool. Dan is het vreemd om twee goede gebouwen zomaar af te breken, te vernietigen. 

De meeste kinderen in ons dorp leven in harmonieuze gezinnen, met goed inkomen (bovengemiddeld hoog) en met goed opgeleide ouders die hun kind goed kunnen begeleiden in hun individuele ontwikkeling. Het vele geld dat de mega-school gaat kosten kan beter gericht besteed worden aan de kinderen die het moeilijker hebben.

Basisonderwijs is een wijkvoorziening, op loop- of fietsafstand. Ook om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren is vermijdbare auto-mobiliteit een aandachtspunt. Voorkom dat gejakker met auto's aan begin en eind van de schooldag.

Al met al: pas op voor on-omkeerbare beslissingen die voor decennia bepalend zijn. Ook omdat de grote lijnen van het plan nogal wat twijfel oproepen: twee christelijke scholen, met minimale religieuze verschillen (als die er al zouden zijn), onder 1 bestuur maar apart in 1 gebouw?. Een speelplaats op het dak? Een "keerlus" voor kiss-and-ride om autogebruik te faciliteren?. Is dit wel wat we willen? De ouders zijn duidelijk: nee, dit moeten we niet willen.

Een basisregel in openbaar bestuur: Ga nooit een doodlopende weg in waar je niet meer kunt keren.  Als de bestaande gebouwen zijn afgebroken is spijt te laat. Dromen is leuk maar nachtmerries niet.  

 

R. Berents

18-12-21 om 15:26

In het hele voortraject van dit onderzoek wordt de prettige kleinschalige variant systematisch genegeerd of ter zijde geschoven. Het betreft de nieuwbouw van Het Kofschip op de locatie Turfstekerspad en de renovatie (evt met kleine aanbouw) van de Amstelschool op de Reigershoflocatie. Dat is het scenario dat door de schoolbestuurder (op onnavolgbare wijze) terzijde is geschoven, terwijl de meerderheid van de ouders van Het Kofschip én Amstelschool en veel Ouderkerkers dit scenario willen. Ik verwijs naar de twee Petities in 2019 en 2020 (bijna 1.000 stemmen!) aan de gemeente zijn aangeboden, de uitkomst van de ouderraadpleging op de scholen en de MR-adviezen hierover.

De kleinschaligheid van de huidige scholen en huidige grote schoolpleinen worden enorm gewaardeerd, ook als alternatief voor de grotere Jan Hekmanschool. Bovendien is de overlast voor de buurt rondom de twee kleinere scholen op afzonderlijke 2 locaties veel minder groot. De gemeenteraad heeft gevraagd ook dit alternatieve scenario volwaardig mee te nemen in het onderzoek, maar daar moeten we nog op wachten. Ik stem dus op dat alternatieve scenario. Let wel, eigenlijk is ook alleen t Kofschip aan nieuwbouw toe en is de Amstelschool bouwkundig nog prima in orde; het Amstelschoolgebouw is ook wel een aardig “ikonisch” jaren ’80 gebouw; eventueel kun je op de locatie van de fietsenstalling nog een kleine aanbouw met inpandige stalling maken (in dezelfde bouwstijl), om zo nog enkele onderwijsruimten toe te voegen.

Reagerend op de 3 varianten uit het onderzoek van de locatie Bin)delwijk zijn de varianten 1 en 2 ruimtelijk dramatisch en variant 3 lijkt mij financieel onhaalbaar, en qua besteding van gemeenschapsgeld volstrekt onverantwoord . We hebben het over € 8 à 10 mln extra kosten voor een nieuwe sporthal én een nieuwe gymzaal voor de scholen. En dan hebben we het nog niet over de kosten voor een nieuwe bieb en de andere voorzieningen die nu in de Bindelwijk zitten.

Mocht de gemeente -op termijn- toch serieus willen investeren in een nieuwe sporthal (wat een onderzoek op zichzelf waard is) en deze eventueel willen verplaatsen naar Ouderkerk Oost (noordzijde Amstelbad/SVO-velden), dan vraagt dit om een breder onderzoek/debat over de toekomst van de 5 herontwikkellocaties die het hier betreft (Bindelwijk, Turfstekerspad, Reigersbos, Wilhelminalaan en Oost). Ook in dat geval heeft kleinschalige nieuwbouw van Kofschip op locatie Turfstekerspad en vernieuwing Amstelschool op locatie Reigersbos de voorkeur. Als de sporthal op termijn naar Oost gaat, kunnen op de locatie Bindelwijk ook heel goed woningen worden gebouwd, eventueel met enkele voorzieningen. Dit vraagt om een brede integrale totaalvisie.

Kortom, ik pleit voor de kleinschalige en financieel verantwoorde variant met nieuwbouw van Het Kofschip op de locatie Turfstekerspad en de renovatie (evt met kleine aanbouw) van de Amstelschool op de Reijgershoflocatie. Het schoolgebouw aan de Wilhelminalaan kan als tijdelijke school dienst doen, tijdens de nieuwbouw/verbouwing van beide scholen.

Ouder leerling Kofschip

19-12-21 om 11:18

 

Ten eerste begrijp ik niet de urgentie en noodzaak van nieuwbouw voor het Kofschip. Het pand is afgelopen zomer volledig gerenoveerd inclusief nieuw ventilatiesysteem, waarmee het weer volledig voldoet aan de criteria van de huidige tijd. Ook de directrice heeft beaamd dat het pand nu weer jaren mee kan. 

Ik ben op voorhand niet tegen 2 scholen in 1 gebouw, mits het 2 aparte scholen blijven. Ik heb begrepen dat de verwachting is dat de leerlingaantallen in de toekomst zullen verminderen en er dan wellicht een school moet verdwijnen. Met beide scholen in 1 gebouw kunnen de scholen blijven voortbestaan onder 1 registratienummer. Klinkt logisch, maar de locatie die de gemeente nu voor ogen heeft is echt onbegrijpelijk. Duidelijk bedacht door mensen die zelf of niet woonachtig zijn in het dorp, dan wel geen kinderen hebben die de Bindelwijk bezoeken. Ik vraag me bij het verkeersonderzoek dan ook af of er daadwerkelijk iemand is wezen kijken op tijden dat er activiteit bij de Bindelwijk plaatsvind. 

Wanneer je op een willekeurige dinsdag of woensdagmiddag je kind naar een club in de Bindelwijk brengt zie je zelfs als leek dat de situatie niet veilig is. Gevolg mensen laten de kinderen niet op de fiets gaan en de situatie wordt nog onveiliger..

Het fietspad op de Julianalaan is zo smal dat je als ouder niet eens in de mogelijkheid bent naast je kind te fietsen, zeker niet wanneer er aan beide kanten auto’s rijden. Daarnaast heb je ook nog de onoverzichtelijke zijstraatjes die voorrang hebben. 

Daarnaast gaan de meeste ouders nu meteen door naar het werk wanneer ze de kinderen met de auto brengen. Ouders gaan niet eerst op de fiets brengen, naar huis om vervolgens de auto naar het werk te pakken en vervolgens moeten ze bij ophalen eerst de auto thuis zetten en fietsend de kinderen gaan halen. Op papier leuk bedacht, maar in praktijk gaat dat echt niet gebeuren. 

Ik hoop dan ook echt dat de gemeente de nu gekozen locatie opnieuw gaat beoordelen.. 

Charlotte Trip

11-01-22 om 22:20

Beste lezer,

Naar aanleiding van de documenten heb ik enkele vragen:

- Klopt het dat ik het verslag van de (online) bijeenkomst op 14 december 2021 met de omwonenden niet terug zie bij de verslagen?
- Het wordt me niet helemaal duidelijk of bij de financiële onderbouwing voor variant 3 ook een aanname is gedaan voor de bouwkosten voor de nieuwe locatie van de Sporthal in Ouderkerk Oost en voor een nieuwe locatie van de bibliotheek. Kan hier duidelijkheid over worden gegeven? Want als de kosten voor deze herhuisvesting nu niet zijn meegenomen geeft dat een vertekend beeld in mijn ogen.
- Bij de veelgestelde vragen staat een vraag hoe hoog de bebouwing mag worden op de huidige locatie. Daar staat als antwoord gegeven dat dit conform bestemmingsplan 12 meter mag zijn. In de doorsnede bij variant 2a staat als bovenkant dak 13,5 meter. Betekent dit dat er uitgegaan wordt van een bestemmingsplanwijziging of moet dit opgelost worden in het ontwerp?
- Is er nog (financieel) gerekend aan het verdiept aan leggen van het parkeren en/of de sporthal (afhankelijk van de variant)? De omliggende sloten liggen significant lager dan de huidige bebouwing, daarmee lijkt het grondwaterpeil niet de bepalende factor.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Trip.

Cookie-instellingen