Worden omwonenden en andere betrokkenen ook betrokken bij verdere planvorming?

28 keer bekeken 0 reacties

Gedurende 2021 hebben omwonenden, ouders, huurders en gebruikers van de locatie Bindelwijk hun wensen duidelijk gemaakt aan de gemeente tijdens verschillende participatiebijeenkomsten. Via de website Locatie Bindelwijk - Samen maken we Ouder-Amstel krijgen alle inwoners de mogelijkheid om een reactie te geven op de onderzochte varianten en het verkeersonderzoek. Ga hiervoor naar de onderliggende pagina's (onderzochte varianten en verkeersonderzoek).

0  reacties

Cookie-instellingen